Colecţia „Ghidul profesorului“, un nou proiect editorial Polirom

Colecţia „Ghidul profesorului“, un nou proiect editorial Polirom

Un nou proiect editorial, dedicat cadrelor didactice care predau la toate nivelurile de învăţămînt, studenţilor, formatorilor şi teoreticienilor din domeniul ştiinţelor educaţiei este Ghidul profesorului (coordonator Ion-Ovidiu Pânişoară), o colecţie Polirom ce îşi propune să ofere tot ce îi trebuie unui profesor de succes!

Colecţia Ghidul profesorului oferă cadrelor didactice o perspectivă nouă şi aplicativă asupra unor teme mai noi sau clasice din ştiinţele educaţiei: de la curriculum la managementul clasei, de la comunicarea educaţională la metodele de evaluare, de la principiile didactice la managementul conflictelor şi gestionarea violenţei şcolare, de la fundamentele pedagogiei la leadership educaţional şi inteligenţă emoţională în sala de clasă.

Provocările cu care se confruntă în prezent profesorii sînt numeroase şi dificil de rezolvat. Profilul elevului se schimbă de la an la an, iar şcoala, din spaţiu de evoluţie, de excelenţă şi de formare umană, se poate transforma rapid într-un adevărat „cîmp de luptă”.

Ghidul profesorului debutează cu volumul Instruirea interactivă, semnat de prof. univ. dr. Muşata-Dacia Bocoş, apărut şi în ediţie digitală săptămîna aceasta. Conform practicilor educative moderne se pune din ce în ce mai mult accent pe activizare, considerată premisa unei instruiri şi formări eficiente. De aceea, volumul de faţă oferă repere teoretice şi aplicative uşor de preluat, de adaptat şi de utilizat în practicile participative, prezentînd elemente operaţionale de pedagogie activă şi interactivă, designuri curriculare activizante, comentarii şi sugestii didactice.

Informaţiile de ultimă oră, ilustrate cu numeroase exemple practice concepute de colaboratori care predau la toate nivelurile de învăţămînt, vin în sprijinul studenţilor, formatorilor, teoreticienilor din domeniul ştiinţelor educaţiei şi cadrelor didactice care urmăresc realizarea unei instruiri interactive eficiente.

Back to top