Marţi, 16 decembrie, de la ora 19.00, la Librăria Cartea de Nisip din Timişoara (Str. V.V. Delamarina, nr. 1) va avea loc o dezbatere pe tema romanului 1989, semnat de Adrian Buz şi apărut în colecţia „Ego. Proză” a Editurii Polirom, disponibil şi în ediţie digitală. Invitaţi, alături de autor: Brânduşa Armanca, Adriana Babeţi, Cristina Chevereşan, Mircea Mihăieş şi Daniel Vighi. Moderator: Radu Pavel Gheo.

Dezbatere_1989_Adrian_Buz_webÎn România anului 1989, viaţa de zi cu zi înseamnă mai ales frică, lipsuri, uniformizare, compromisuri, umilinţe. Răul şi urîtul sînt dominantele epocii „de aur”, dar nu totul este rău şi urît. Chiar şi în armata regimului, loc al absurdului şi abrutizării, pentru că există tineri, există şi visuri, dorinţa de a trăi altfel. Revoluţia va însemna o revărsare a acestui şuvoi al vieţii ascunse, cu toate bunele şi relele pe care le antrenează. Pe fundalul acestei perioade de frămîntări, protagonistul romanului se întoarce cu gîndul la anii tinereţii răzvrătite, rememorînd pentru a înţelege…

„Chiar şi după 25 de ani, e greu să bagi mîna în foc, fără mănuşa literaturii, ca să scormoneşti în miezul unei vîrste biologice şi al uneia istorice – ambele mocnindu-şi încă umbrele şi strălucirile în memorie. 1989 –18 ani, acestea sînt coordonatele care-i garantează protagonistului acestui «roman autobiografic» o maturizare aventuroasă, nu lipsită de pericole, unele venind din frivolitate şi nesăbuinţă, altele, din jocuri ale hazardului sau din mişcarea profundă a timpului. Poate că, pînă la urmă, literatura cu minciunile ei adevărate şi măcar un pic necesare ne ajută să ne despărţim zîmbind de trecut. Eu, autorul, am convingerea că asta ar trebui să facă.” (Adrian Buz)

Adrian Buz (n. 1971, Craiova) este absolvent al Facultăţii de Litere din Craiova. Volume publicate: Ultimul capitol (proze), Editura Maşina de scris, 2001 (premiul revistei România literară pentru debut), Zidul moale (proze), Editura Polirom, 2005. Traducător de literatură americană – William Burroughs, John Dos Passos, Hunter Thompson, Bret Easton Ellis, Hubert Selby, Dave Eggers, Augusten Burroughs. Este prezent în presa culturală inprint sau online (Ramuri, România literară, Noua literatură,Liternet, Respiro) cu proze, eseuri, studii sau traduceri.