Noutăţile Polirom în 2013: o selecţie a celor mai bune titluri

Noutăţile Polirom în 2013: o selecţie a celor mai bune titluri

Pentru anul 2013, Editura Polirom pregăteşte noi titluri în colecţiile sale consacrate – titluri semnate de autori români şi străini, opere de ficţiune şi nonficţiune.

În ceea ce priveste nonficţiunea, titlurile ce urmează să fie publicate în 2013 aparţin unor domenii diverse, de la filosofie şi studii religioase la psihologie şi memorialistică. Unul dintre titlurile pe care Polirom mizează în acest an este Vocabularul european al filosofiilor de Barbara Cassin (coord.), traducere coordonată de Alexander Baumgarten şi Anca Vasiliu, lucrare monumentală realizată de un colectiv de aproape o sută de autori şi acoperind mare parte din limbile europene. Vocabularul european al filosofiilor prezintă şi compară, în cele aproximativ 400 de intrări ale sale, mai bine de 4.000 de termeni specifici unei limbi sau, pentru cei moşteniţi din Antichitate, culturii europene, precum şi aspecte ce ţin de funcţionarea unei limbi în ansamblu.

Atena şi Ierusalim, capodopera lui Lev Şestov, pentru prima data în limba română, traducere de Radu Părpăuţă, va apărea în colecţia Plural a Editurii Polirom, şi în ediţie digitală. „Atena şi Ierusalim“, „filosofie religioasă“ – aceste expresii sînt practic identice, au aproape acelaşi înţeles. Sînt la fel de enigmatice şi irită gîndirea modernă în aceeaşi măsură prin contradicţia lor internă. Însă, afirmă Şestov, omul trebuie să aleagă: Atena sau Ierusalim. Nu le poate avea pe amîndouă. Atena – cu principiile sale constrîngătoare, adevărurile eterne, logica şi ştiinţa ei – uşurează viaţa mundană, însă în acelaşi timp poate chiar să ucidă spiritul. Ierusalimul – cu mesajul său despre un Dumnezeu şi un om pentru care nimic nu e imposibil, proclamînd creativitatea şi libertatea drept prerogative esenţiale atît ale divinului, cît şi ale umanului – îl înspăimîntă pe om, dar are şi puterea de a-l elibera şi de a transforma ororile existenţei în bucuriile acelei stări paradisiace pe care a menit-o la începuturi Dumnezeu creaturilor sale.

Cele două corpuri ale regelui de Ernst H. Kantorowicz, traducere de Andrei Sălăvăstru, o carte clasică, cea mai importantă pînă astăzi din bibliografia privind istoria gîndirii politice, dar şi a regalităţii occidentale în Evul Mediu, va apărea, de asemenea, anul acesta la Polirom.

Avuţia şi sărăcia naţiunilor, traducere de Lucia Dos, cartea fundamentală a distinsului profesor de istorie de la Harvard David S. Landes, în prezent principalul exponent al teoriei culturale a dezvoltării economice, ce-i are printre reprezentaţii cei mai de seamă pe Francis Fukuyama sau Samuel Huntington, va apărea în prestigioasa colecţie Historia (coord. Mihai-Răzvan Ungureanu).

Tot în acest an editorial vor apărea al zecelea volum, acoperind anul 1928, din jurnalul inedit al Reginei Maria, precum şi al doilea volum al studiilor de istorie a religiilor ale lui Ioan Petru Culianu, reunite sub titlul Iter in silvis, ambele şi în ediţie digitală.

Supuse sau rebele. Două versiuni ale feminităţii, un nou titlu în Seria de autor Aurora Liiceanu, o carte despre biografiile a două soţii de scriitori, similară întru cîtva cu Patru femei, patru poveşti. De data aceasta însă, cartea vrea să ilustreze întîi de toate conflictul dintre carieră şi familie în viaţa femeilor, prin două exemple situate la poli opuşi: Hadley Hemingway, prima soţie a lui Ernest Hemingway, şi bine-cunoscuta Zelda Fitzgerald, soţia lui Scott Fitzgerald. Dacă Hadley este soţia-model, dornică de o viaţă de familie aşezată şi care se împacă greu cu obsesiile şi priorităţile soţului, Zelda este exact opusul ei, aventurieră şi nemulţumită să rămînă mereu în umbra soţului. Volumul va fi disponibil şi în ediţie digitală.

De asemenea, în seriile dedicate unor prestigioşi autori români vor apărea noi titluri, inedite sau în editii revăzute şi adăugite: N. Steinhardt – Călătoria unui fiu risipitor. Eseu romanţat asupra neizbînzii, Norman Manea – Despre clovni, Gabriela Adamesteanu – un volum inedit de memorialistică intitulat Anii romantici, Andrei Oişteanu – Ordine şi Haos, Marta Petreu – Jocurile manierismului logic etc.

În colecţiile dedicate de Polirom literaturii române vor apărea titluri noi semnate de: Emil Brumaru, Opere IV. Dumnezeu se uită la noi cu binoclul (colecţia Opere, coordonator Daniel Cristea-Enache), prefaţă de Ioana Pârvulescu, volum ce reuneşte textele publicate de marele poet în rubrica sa din Suplimentul de cultură, de la primul număr pînă la începutul anului 2006, şi pe cele apărute de-a lungul anilor în România literară (volumul va fi disponibil şi în ediţie digitală); Radu Cosaşu, Opere V. Supravieţuirile: Logica (colecţia Opere) – „O operă de proză excepţională. Puţini scriitori români şi-au povestit cu mai multă sinceritate şi într-un mod mai captivant viaţa dintre două cărţi“. (Nicolae Manolescu, în prefaţa cărţii); Gheorghe Crăciun (colecţia Fiction Ltd.) – Femei albastre (şi în ediţie digitală), romanul rămas în manuscris şi neîncheiat al cunoscutului scriitor optzecist; Ruxandra Cesereanu (colecţia Fiction Ltd.) – romanul Un singur cer deasupra lor (şi în ediţie digitală); Doina Ruşti (colecţia Ego. Proză – coordonator Lucian Dan Teodorovici) – romanul Mămica la două albăstrele (şi în ediţie digitală); Ovidiu Nimigean (colecţia Ego. Proză”) – romanul Mortido (şi în format digital), ediţia a II-a.

În colecţia dedicată traducerilor, Biblioteca Polirom (coordonată de Bogdan-Alexandru Stănescu), vor apărea titluri noi semnate de autori foarte îndrăgiţi de cititorii români.

În Seria de autor José Saramago, traducere de Simina Popa, va apărea romanul Lucarna, „o carte în care familia, stâlpul societăţii, e un fel de cuib de vipere din care nu lipsesc violul, dragostea între lesbiene, abuzul. Era oare societatea portugheză a anilor ’50 pregătită pentru o astfel de carte? “ (The Gurdian).

În Seria de autor Orhan Pamuk, traducere de Luminiţa Munteanu, va apărea romanul Cevdet Bey şi fiii, o frescă a vieţii private în tânăra Republică Turcă, o cronică a unei societăţi care-şi însuşeşte tot mai mult obiceiurile occidentale. Cevdet Bey şi fiii (1982, Premiul Orhan Kemal), romanul de debut al lui Orhan Pamuk,  distins cu Premiul Nobel pentru Literatură în anul 2006, prefigurează cariera excepţională a celebrului scriitor turc.

Nume de cod: Bombonel de Ian McEwan, traducere din limba engleză şi note de Dan Croitoru, o extraordinară panoramă a tumultuoşilor ani ’70, profund marcaţi de atacuri teroriste, greve, penurie economică, fuste mini şi revoluţia sexuală, va apărea, şi în ediţie digitală, în colecţia Biblioteca Polirom.

Davaiştii, traducere din limba engleză de Carmen Toader, un nou titlu semnat de Irvine Welsh, autorul bestsellerului Trainspotting, a cărui ecranizare a fost unul dintre filmele-cult ale anilor ’90, va apărea anul acesta, în aceeaşi colecţie. În Davaiştii, Irvine Welsh revine la personajele lui deja familiare Renton, Sick Boy, Spud, Begbie & Co. Neputinţa, durerea, furia mocnesc în fiecare dintre personajele romanului şi se descarcă uneori în fapte pline de cruzime, alteori în farse hilare, care se înşiruie pe paginile cărţii, ca în Trainspotting.

Cântul lui Ahile de Madeline Miller, traducere de Ioana Filat, Orange Prize 2012, o repunere în scenă a miticului război troian din perspectiva unui personaj crucial, dar care nu-şi face apariţia prea des în epopeea lui Homer, Patroclu, eclipsat în Iliada de faimosul Ahile, este un alt titlu pe care Polirom mizează în acest nou an editorial. Romanul va fi disponibil şi în ediţie digitală.

Alte cîteva titluri importante care vor apărea anul acesta în Biblioteca Polirom: Andrei Makine, O femeie iubită (Traducere de Daniel Nicolescu, carte publicată şi în ediţie digitală); Jonathan Coe, Expo 58 (Traducere de Nadine Vlădescu, carte publicată şi în ediţie digitală); David Grossman, Căderea din timp (Traducere de Gheorghe Miletineanu, carte publicată şi în ediţie digitală); Zadie Smith, Nord-Vest (Traducere de Cassiana Ioniţă, carte publicată şi în ediţie digitală); Kevin Powers, Păsările galbene (Traducere de Daniela Rogobete, carte publicată şi în ediţie digitală).

Back to top