Conceptul de „responsabilitate socială a afacerilor”, analizat de un psiholog

Conceptul de „responsabilitate socială a afacerilor”, analizat de un psiholog

La editura Institutul European, a apărut volumul Globalizare etică. Responsabilitate socială corporativă de Aurica Brişcaru – un studiu inedit, care îşi propune să analizeze dintr-o nouă perspectivă conceptul extrem de actual de „responsabilitate socială corporativă”. 

Psiholog de formaţie, cu preocupări în domeniul psihologiei organizaţionale, autoarea apreciază că Noutatea reclamată de carte constă în cheia de decodificare a stării de fapt actuale. Fără a nega rolul economicului, încerc să schimb focalizarea, insistînd şi pe alte aspecte şi riscuri colaterale ale globalizării. Responsabilitatea socială a afacerilor nu este un «trend», ci o aspiraţie firesc umană, expusă în scris cu milenii în urmă. Este un model de declinare a grijii voluntar individuale faţă de persistenţa civilizării împreună care a fost reformulat – responsabilitatea socială corporativă – adecvat timpului nostru. Interesul meu se înscrie, pe de o parte, în contextul temerilor noastre, ca fiinţe umane, legate de periclitarea habitatului şi, pe de o altă parte, subiectul intră în sfera preocupărilor mele profesionale: organizaţia şi comportamentele ei”.

Adresat deopotrivă specialiştilor (psihologi, economişti, manageri, politologi şi studenţi la facultăţile de profil), dar şi publicului larg, tuturor celor interesaţi de noile abordări în domeniul ştiinţelor sociale, volumul Globalizare etică. Responsabilitate socială corporativă pune în discuţie conotaţiile majore ale termenului de responsabilitate socială corporativă, detaşînd cîteva din semnificaţiile de fond ale tendinţei curente de „socializare a afacerilor”.

Cartea analizează procesul de globalizare din perspectivă a două axe: prima face referire la aspectele mai mult sau mai puţin sincronice ale globalizării (economice, politice, culturale), iar cea de a doua la raportarea dimensiunilor globalizării la referenţialul valorilor etice şi sociale generale.

Back to top