Reputaţii istorici Stefan Lemny şi Bogdan Murgescu au fost desemnaţi câştigători ai premiului Historia Magistra Vitae

Miercuri, 15 decembrie,  în sala Lapidarium a Muzeului Naţional de Istorie a României, în cadrul festivităţii de decernare a premiilor concursului „Cartea de Istorie”, iniţiat de Jurnalul Naţional in 2010, Ştefan Lemny şi Bogdan Murgescu au fost desemnaţi câştigători la secţiunea „Historia Magistra Vitae”.

Ştefan Lemny a obţinut premiul Jurnalului Naţional pentru volumul Cantemireştii. Aventura europeană a unei familii princiare în secolul al XVIII-lea (în traducerea Magdei Jeanrenaud), iar Bogdan Murgescu pentru volumul România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), amândouă apărute în colecţia „Historia” a editurii Polirom.

Ştefan Lemny a declarat despre carte: „Lucrare de riguroasă analiză profesională (istorică) care capteaza şi atenţia unui public cititor mai larg.  Pentru cititorii români, o punte spre o nouă înţelegere a Cantemireştilor, într-un stil limpede, fără înfloriri retorice. Cartea unui istoric român stabilit în Franţa cu dorinţa de a servi cunoasterea istoriei ţării sale de origine în patria de adopţie, o contribuţie încununată de un anumit succes din momentul în care un artist de talia lui Jordi Savall a ţinut seama de ea în creaţia lui artistică de reputaţie mondială.”
Bogdan Murgescu a declarat: „Demersul meu a pornit de la întrebarea: De ce – economic – suntem unde suntem? România nu a fost ţara cea mai prosperă a Europei nici sub Mihai Viteazul, nici sub Cuza sau Carol I, nici în interbelic şi nici în timpul regimului comunist. Mai ştiam că la nivel mondial decalajele au crescut mult în ultimele două secole. În consecinţă, pe lângă reperele pentru înţelegerea mai bună a istoriei României, a ţărilor comparate şi a Europei în ansamblul său, cercetarea mea a evidenţiat factorii şi mecanismele care au favorizat sau blocat dezvoltarea economică, durata şi complexitatea proceselor de depăşire a subdezvoltării, precum şi posibilitatea reală a recuperării decalajelor economice.
Depinde de noi să învăţăm din experienţa istorică pentru a acţiona mai eficient în prezent şi viitor.”

Juriul a fost prezidat de acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române şi format din acad. Dinu C. Giurescu, acad. Ioan Aurel Pop, prof. univ. dr. Ilie Rad şi prof. univ. dr. Lavinia Betea, şef al departamentului de Istorie Recentă a ziarului Jurnalul Naţional.

Back to top