Extraordinara moştenire literară a lui Isaac Babel

Extraordinara moştenire literară a lui Isaac Babel

Povestirile lui Isaac Babel, unul dintre cei mai importanţi scriitori ai secolului XX, au apărut în colecţia Biblioteca Polirom, reunite în volumul Armata de cavalerie. Povestiri din Odesa. Volumul de faţă grupează integral povestirile din Armata de cavalerie, parţial ciclul odesit şi alte cîteva texte. Prospeţimea privirii auctoriale, alături de poeticitatea textelor – Isaac Babel este un rafinat stilist –, participă la conturarea unor personaje complexe, veridice. Prin faţa cititorului se perindă cavalerişti (comandanţi, comisari, simpli soldaţi), ţărani, clerici, hoţi, negustori, cu toţii plini de viaţă, departe de orice schematism şi ostentaţie.

Prin intermediul unor scrisori trimise de pe front, al unor frînturi din zilele de groază, de acalmie ori de pregătire de luptă, dar şi prin decuparea unor scene de viaţă din mediul evreiesc ori din propriul trecut, autorul se descoperă ca pictor ce poate cuprinde în cîteva trăsături de penel, subtil, comic şi tragic, destine şi înţelepciune, omenescul din om.

„Nu poţi să nu te întrebi cum ar fi scris Isaac Babel dacă n-ar fi trăit în vremuri atît de tulburate. Fără teroarea istoriei, am fi vorbit acum despre el, poate, cum vorbim despre orice alt celebru artist european“The Guardian.

„Lectura lui Babel aminteşte de tînărul Tolstoi, de Maupassant, Cehov, Stephen Crane şi Şalom Alehem. Cu toate acestea, Isaac Babel e diferit: el este un cronicar al situaţiilor imposibile, ale căror claritate şi precizie dau ficţiunii intensitate lirică şi luminozitate“Kirkus Reviews.

„Lumea este pentru mine ca un spectacol uriaş, în faţa căruia eu sînt singurul spectator fără binoclu. Orchestra anunţă preludiul celui de-al treilea act, scena este departe, ca într-un vis, inima îmi tresaltă de plăcere – n-ar fi păcat ca în faţa unui asemenea spectacol să fiu orbit de o banală pereche de lentile?“ – se întreabă autorul Isaac Babel.

Isaac Babel (Isaac Emmanuilovici Babel, 1894-1941) s-a născut în ghetoul evreiesc din Odesa. Urmează cursurile liceului comercial din Odesa, completate în cadrul familiei cu studiul religiei şi culturii iudaice. Îşi descoperă devreme pasiunea pentru literatura franceză, limbă în care redactează, la 15 ani, primele sale încercări literare. Continuă studiile economice la Kiev, iar după ce le finalizează, se mută la Petrograd, unde se hotărăşte să devină scriitor. Respins iniţial de editori, este îndrumat de Maxim Gorki către activităţi care să-l ajute să cunoască temeinic viaţa. Babel schimbă astfel mai multe meserii, îndeplineşte diverse funcţii, este inclusiv ostaş al Armatei întîi de cavalerie conduse de S.M. Budionnîi, în războiul împotriva Poloniei.

În 1926 publică volumul Armata de cavalerie, tradus ulterior în peste 20 de limbi. Autorul se face cunoscut şi ca scenarist şi autor dramatic; în 1931 apar Povestirile din Odesa, iar peste cinci ani un volum conţinînd, alături de texte deja cunoscute, alte noi nuvele. Denunţat în 1939 de Nikolai Ejov, şeful NKVD, pentru a-l fi denigrat pe Stalin, Isaac Babel este închis, torturat şi împuşcat în 1941, în urma smulgerii mărturisirii „crimelor“ săvîrşite.

Back to top