Lansare Humanitas: 10 eseuri de Sorin Lavric (VIDEO)

Scriitorul Sorin Lavric și-a lansat volumul 10 eseuri duminica, la standul editurii Humanitas de la Gaudeamus.

Dan C. Mihăilescu a arătat că acest volum a avut drept punct de pornire Cearta cu filosofia al lui Gabriel Liiceanu și include zece texte, nouă apărute în Idei în dialog și unul în România literară. Scopul acestor scrieri este familiarizarea tinerilor cu gândirea filosofică. Dan C. Mihăilescu a mai remarcat că în carte se repetă obsesiv cuvântul fantasmă.

Criticul Alex Ștefănescu a adăugat că îl consideră pe Lavric „o enigmă, un filosof cu un remarcabil talent literar“, iar cartea sa va fi un succes al editurii Humanitas.

„Sorin Lavric face parte din prima generaţie asupra căreia Noica şi-a pus pecetea indirect, prin pneuma intermediară a discipolilor săi. Un jurământ al scrisului, făcut sub o anumită cutremurare, îi leagă pe cei căzuţi din mantaua stilistică a lui Noica. Iar acest legământ se bazează pe o credinţă simplă: nu există idee care să poată pătrunde în lume neajutată de un coup d’envoi afectiv; nu există sentiment care să se poată impune fără prestigiul unei hermeneutici discursive“, a spus Gabriel Liiceanu.

Autorul a explicat la final că a avut două criterii în alegerea celor zece eseuri: „dispoziția din momentul creației și ecourile favorabile primite din partea cititoarelor“ sale.

VIDEO: Lansare de carte Sorin Lavric, discipolul lui Gabriel Liiceanu, la HumanitasBack to top