Poezia lui Bolintineanu tradusă de Mihai Dinu

La standul editurii Spandugino de la Bookfest, s-a lansat volumul de gânduri despre natura poetică, intitulat Un alt Bolintineanu de Mihai Dinu. Cartea de o profundă sensibilitate poetică, reușește să vadă din perspectivă originală, poezia lui Dimitrie Bolintineanu. Mihai Zamfir asigură prefața spunând că ”doar câteva studii de poetică au reușit până acum să demonstreze atât de convingător importanța capitală a nivelului prozodic pentru existența însăși a poeziei.”

Opera lui Bolintineanu este tradusă și disecată de autor, modificând parametrul limbă cu o argumentare impecabil construită. Cea de-a doua parte a cărții, mici capodopere de lectură detașată și de intertextualitate romantică: poezia subtilă a unui autor livresc, care a coborât la runele romantismului.

Back to top