Yi Jing – Cartea Prefacerilor

Yi Jing – Cartea Prefacerilor

Yi Jing – Cartea Prefacerilor este una dintre cele mai importante cărți din literatura universală. Originile sale se pierd în antichitatea mitică, dar și astăzi ea încă mai este studiată de cei mai de seamă literați ai Chinei. Aproape tot ce s-a gândit măreț și esențial pe durata a peste 3000 de ani de istorie chineză, fie a fost inspirat de această carte, fie a exercitat o influență asupra interpretării sale.

Confucianismul și taoismul își au aici rădăcinile lor comune. Din cartea aceasta emană o lumină cu totul nouă, care dezvăluie atât aspectele misterioase din universul intelectual al vechilor maeștri și al discipolilor lor, cât și adevăruri ce se regăsesc în tradița confucianistă ca axiome stabilite și acceptate. Nu doar filozofia, ci și știința naturală și arta guvernării din China nu au încetat să se adape din acest izvor de ințelepciune și nu este surprinzător că, dintre vechile scrieri confucianiste, doar Yi Jing a scăpat de marele incendiu al cărților ordonat de Tsin Chi Huang.

China contemporană este un mozaic de credințe și practici magice. În orice oraș mare veți vedea la câte un colț de stradă, un ghicitor așezat la o masă, cu pensula și tăblița la îndemână și pregătit să extragă din vechile cărți sfaturi și îndrumări pentru cele mai mărunte nevoi cotidiene. Merită să vă opriți și să trăiți o experiență aproape inițiatică, un moment de reverie care vă va duce cu siguranță mai aproape de civilizația orientală.

Dar ce faci în situația în care îți dorești foarte mult o îndrumare Yi Jing și nu ai de unde să o ceri? În București încă nu sunt ghicitori chinezi la colțuri de stradă, dar cine știe ce ne aduce viitorul nostru globalizat? Poți deschide cartea la nimereală, citind pasajul pe care îți cade privirea. Nu e o metodă care să poarte un anumit nume, însă cu siguranță e un mod de a te apropia de filozofia orienntală căutând un sens pentru prezentul tău. Cert este că pentru a pătrunde secretele Yi Jing ai nevoie nu doar de curiozitate, inteligență și determinare, ci și de un simț aparte al cuvintelor, stărilor, emoțiilor.

Prezenta ediție în limba română urmează ediția germană a lui Richard Wilhelm, cea mai respectată variantă cunoscută până în prezent într-o limbă europeană. Vă provoc la studiu!

Back to top