Ceasul al 12-lea în educație și cultură

Ceasul al 12-lea în educație și cultură

Ministerul Educaţiei aplică pentru noul an şcolar măsuri-fulger ce privesc modul de predare al profesorilor şi programa şcolară, astfel încât să fie evitate rezultatele dezastruoase la examenele de absolvire. În același timp, Legea educaţiei naţionale prevede că elevii care din toamnă vor intra în clasa a V-a vor sta în gimnaziu cu un an mai mult, adică cinci în loc de patru, inclusiv clasa a IX-a. La finalul clasei a IX-a are loc, după noile reglementări, o evaluare naţională obligatorie a tuturor elevilor, se arată în materiale realizate de Mediafax și Gândul.

Evaluarea se realizează în urma a şase examinări, una fiind specifică minorităţilor naţionale: probe scrise la limba şi literatura română, limba maternă, o alta transdisciplinară la matematică şi ştiinţe, dar şi la o limbă de circulaţie internaţională. Evaluarea include şi o probă practică de utilizare a calculatorului, precum şi o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, ambele susţinute în timpul anului şcolar. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj similar testelor internaţionale.

Dar acum, în septembrie 2011, prioritatea absolută este evaluarea tuturor claselor din învăţământul obligatoriu, pentru a stabili nivelul de pregătire al copiilor. Toţi elevii din România vor primi câte un test la fiecare disciplină în parte, astfel încât să poată fi stabilit gradul de pregătire al claselor: în media şcolii, sub media şcolii sau peste media şcolii. În funcţie de rezultatele clasei, profesorii vor fi nevoiţi să-şi schimbe modul de predare, adaptând nivelul pregătirii la nivelul de cunoştinţe al şcolarilor.

În paralel cu flexibilizarea modalităţii de predare a profesorilor, MECTS introduce şi o măsură pentru îndreptarea unei alte probleme majore a învăţământului românesc: deficienţele elevilor în privinţa lecturii. Toate testele internaţionale au relevat faptul că elevii români se află pe ultimele locuri în Europa la capitolul citire şi înţelegere a textelor scrise, concluzia fiind una sumbră: mai bine de jumătate dintre şcolari se află sub nivelul critic. Măsura de urgenţă ce se va aplica din toamnă: introducerea orelor de lectură la clasele I-IV. Toţi elevii din ciclul primar vor avea, săptămânal, în orar, câte o lecţie destinată strict înţelegerii textelor scrise. Iar elefant.ro susține această inițiativă prin campania Lectura e cool(tură)!, lansată deja de câteva luni și care din septembrie va fi reluată, prin vizite în școli și prin acțiuni interactive de stimulare a interesului copiilor pentru lectură. Campania noastră își propune să încurajeze cititul în timpul liber, recomandându-le copiilor lecturi din aria lor de interes, diferite de cele din programa obligatorie de școală. Este foarte important ca un copil să prindă gustul lecturii după ce are posibilitatea să aleagă cărțile pe care vrea să le citească și să nu se simtă constrâns de un program impus.

Orele de lectură din școli vor continua şi la nivelul gimnaziului, fiind introduse chiar şi în cazul celorlalte materii: „Noutatea e că şi profesorul de matematică, de exemplu, va aplica o lecţie de lectură specifică materiei sale. Din mintea profesorului de matematică, de fizică, de istorie, de geografie, trebuie să dispară ideea că elevul automat înţelege tot ce i se scrie pe tablă sau ce scrie în manual”, se mai arată în articolul din Gândul.

Back to top