Laureații Concursului de Debut Literar UniCredit

Laureații Concursului de Debut Literar UniCredit

UPDATE: Între timp a avut loc și lansarea oficială a celor trei volume de debut, lăudate și apreciate atât de critici, cât și de publicul de Gaudeamus, care le-a cumpărat masiv.

Trei tineri scriitori talentați sunt fericiții aleși drept câştigători ai Concursului de Debut Literar UniCredit: Dumitriţa Stoica pentru romanul Nu mă atinge, Petru Albu pentru proză scurtă, cu volumul Trestii și Laurenţiu Belizan pentru poezie, cu volumul Pareidolia. Concursul de Debut Literar UniCredit, organizat de Bibliofagia împreună cu UniCredit Ţiriac Bank, oferă tinerilor scriitori o rampă de lansare. În acest an a avut loc cea de-a patra ediţie, iar câştigătorii vor avea volumele publicate de Editura Humanitas şi lansate la Gaudeamus. Mai multe detalii aici sau pe Facebook. Evenimentul de lansare este şi pe Facebook.

Nu mă atinge e o utopie suavă și, deopotrivă, plină de dramatism. În ea transpar, într-o formă ingenios alegorizantă, frământările și neliniștile prezentului nostru cel de toate zilele. (…) Cartea e scrisă cu finețe și chiar virtuozitate stilistică, oferindu-i cititorului o lectură de desfătare“, spune Liviu Papadima despre romanul laureat.

„Volumul Trestii pare scris de un prozator versat, care a ucenicit de mult şi cu folos. Naraţiunile au nerv, imaginile clătesc ochiul minţii, clişeele au fugit în păduri. Eliptice sau nu, propoziţiile denotă o artă a gradării proprie talentelor autentice. Comparaţiile nu virează în registrul excesiv atât de des întâlnit la debutanţi. Când le citeşti, te miri şi te bucuri deopotrivă („Câmpia era tremurătoare ca o jelanie portugheză”). Între prozele alerte, de câteva pagini, autorul a montat o bijuterie – Sisamnes – care înclină definitiv balanţa. Este textul care poate că ar fi adus victoria oricăruia dintre primele cinci volume selecţionate“, apreciază  Radu Paraschivescu.

Iar Paul Cernat consideră că Pareidolia este volumul unui poet talentat, cu bune lecturi, înclinat spre voluptăţi manieriste agrementate cu referinţe culturale exotice – îndeosebi extrem-orientale – ce vădesc o sensibilitate evazionistă şi estetizantă. Avînd adesea un suport biografic, cotidian, discursul său liric se răsfaţă în metafore decorative elaborate, senzuale“.

Back to top